In Комисия по настаняване, Конкурси, Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява старт на кампанията за избор на нови членове на Комисия по настаняване в общежитията на Университета!

 Кой има право да се кандидатира?
всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с действащи права, който не е в последен курс на обучение и не му е налагано административно наказание;

всеки зачислен докторант, на когото му остава поне година до защита на дисертационен труд и не му е налагано административно наказание;

Необходими документи:
 заявление-декларация за участие;
 за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен летен семестър*) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;
 декларация, удостоверяваща съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с провеждане на избори за Комисия по настаняване 03.2022 г.;
 кратко мотивационно писмо.

CV (по избор)

* Кандидатите, които все още не са си заверили летен семестър, трябва да представят студентска книжка преди започването на самия конкурс!

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?
Можете да изпращате своите кандидатури онлайн на адрес: kncontest@students.uni-sofia.bg до 23:59 часа на 02.03.2022 г.

Самият конкурс ще се проведе присъствено на 05.03.2022 г. (събота) от 15:00 часа в Заседателна зала 1 на Ректората. Конкурсът ще се състои от две части – писмен тест и интервю.

* Кандидатите ще бъдат информирани своевременно при настъпила промяна в датата на присъственото провеждане.

 

Кандидатите трябва предварително да се запознаят с:

– Наредба за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235) ;

– Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет;

– Заповед №РД19-288/03.08.2021 от Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2021/2022 г.;

-Заповед №РД19-215/02.06.2021 г. от Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2020/2021 година);

– Решение на КН за обявяване на ТНСМ;

– Заповед №РД19-391/26.08.2020 относно заплащане от настанените в студентски общежития на СУ Св. Климент Охридски месечни наеми, гаранционни депозити, семестриални такси и други разноски свързани с издръжката на студентските общежития. (препоръчителна)

*резултатите ще се обявят на 05.-06.03.2022 г.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt