In Комисия по настаняване, Новини, Образование, Общежития, Стипендии

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от Студентски съвет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Относно: Подпомагане на украинските студенти и докторанти в България

 

Във връзка с безпрецедентната инвазия от страна на Руската Федерация в Украйна, Общото събрание на Студентския съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ предложи на Ректорското ръководство, което веднага одобри, да предприеме следните мерки за подпомагане на студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в Софийския университет, и заедно със Студентския съвет работи по въвеждането им:

  1. Освобождаване от наеми в студентските общежития до подобряване на ситуацията в Украйна;
  2. Прекратяване на начисляването на режийни разходи в студентските общежития до подобряване на ситуацията в Украйна;
  3. Удължаване на настанителния период на настанените в студентските общежития до подобряване на ситуацията в Украйна;
  4. Подсигуряване на безвъзмездно изхранване в студентските столове до подобряване на ситуацията в Украйна;
  5. На официалната интернет страница на Университета да бъде публикувана релевантна информация от Министерство на външните работи относно евакуацията на български граждани, техните семейства и възможностите за украински граждани, търсещи убежище;

 

Студентският съвет се договори с Ректорското ръководство и Академичния съвет да работят за създаване на други механизми за подпомагане на студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в Софийския университет.

 

Студентският съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ апелира към ръководството на Националното представителство на студентските съвети в Република България да предложи подобни мерки на всички студентски съвети и ректорски ръководства в България, целящи да подпомогнат студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в българските висши училища, и да работи заедно с тях за въвеждането им. 

Студентският съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ остава на разположение за сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Националното представителство на студентските съвети в Република България и всички други заинтересовани страни да подпомага работата по създаването на други механизми, чрез които да се помогне на студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в българските висши училища.

 

Студентски съвет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”

25.02.2022 г.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt