German-Bulgarian Forum

Уважаеми колеги, Ако имате желанието да се срещнете със студенти от Германия и заедно да обсъдите обмена между България и Германия; Ако искате да се насладите на безплатна бира и обяд докато [...]

Read More

РЕЗУЛТАТИ – ИЗБОРИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  Уважаеми колеги, Във връзка с проведените избори ви информираме, че за представители на студентите и докторантите са избрани:  Дария Атанасова Йоана Галчева Виктория Хицовска Гергана [...]

Read More

КАСИРАНИ ИЗБОРИ – ИЗБОРИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Уважаеми колеги, Във връзка с чл. 29, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет след края на изборния ден при установяването на изборните резултати членовете на [...]

Read More