In Новини, Факултетни студентски съвети

Уважаеми колеги,

Във връзка с чл. 29, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет след края на изборния ден при установяването на изборните резултати членовете на Целогодишната изборна комисия, в присъствието на членовете на Факултетната изборна комисия на Медицински факултет и застъпник на един от кандидатите, установи, че е налице несъответствие от 2 бюлетини между броя гласували по списък и действително използваните бюлетини.

Във връзка с гарантиране на честността на изборния процес, максималната му прозрачност и обективност, както и заложеното в Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Целогодишната изборна комисия взе решението да касира изборите.

Прегласуването ще се проведе на 07.06.2023 г. (сряда) по същите правила – с таен вот чрез хартиена бюлетина. Изборният ден ще започне в 10:00 часа и ще продължи до 16:30 часа на място на 5 етаж в УМБАЛ “Лозенец”.

Оригинала на становището можете да откриете тук.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt