ПОЗИЦИЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОТНОСНО ИЗЯВЛЕНИЯТА НА НПСС ОТ ИМЕТО НА СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ И ОСНОВАВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕ „ОРЛОВ МОСТ“

Във връзка с изявленията на НПСС от името на студентската общност и основаването на движение „Орлов мост“ Студентски съвет при Софийски университет, заедно с други студентски съвети [...]

0 Read More

МОМН обявява конкурс

Министерство на образованието, младежта и науката обявява конкурс за създаване на лого по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. За повече [...]

0 Read More

На вашето внимание!

Уважаеми колеги, Освен студенти и служители на Университета, през сградите на Алма Матер преминават и много външни лица. Установен беше случай на кражба на лични вещи в сградата на Ректората от [...]

0 Read More

Право на отговор

ПРАВО НА ОТГОВОР Уважаеми г-н Стоев, Уважаеми редактори на actualno.com, Потресени и възмутени сме от изкривяващата фактите статия „Кунева хвърли и студентите в хаоса”, която цели да извлече [...]

0 Read More