In Новини

За 22-ра поредна година Националното представителство на студентските съвети в Република България организира Национални летни студентски игри „Летен университет“. Игрите ще се проведат от 25-и август до 1-и септември 2024 година в курортното селище Китен.

„Летен университет“ е проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри“ през 2002 година, провеждащ се повече от  20 години и имащ за основна цел да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища.

Целта на проекта е да се популяризира масовия непрофесионален спорт сред учащите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите. Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер.

 

 Кой може да участва като делегат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“?

Право на участие имат всички студенти и докторанти до 35-годишна възраст, които са с действащи права.

Нямат право на участие студенти и докторанти, картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика (Картотекираните в клубове студенти/докторанти, които нямат сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност, имат право на участие в „Летен университет“ за 2024 година).

 

Кои видове спорт са включени в Националните летни студентски игри „Летен университет“?

Видовете състезателни дисциплини, в които можете да вземете участие, са следните:

 1. Плажен волейбол (отбор мъже и отбор жени) ;
 2. Стрийт баскетбол (отбор мъже и отбор жени) ;
 3. Плажен тенис (смесен отбор) ;
 4. Плуване – открит басейн (отбор мъже и отбор жени).
 5. Водна топка
 6. Стрийт фитнес
 7. Плажна щафета
 8. Плажна лекоатлетическа щафета
 9. Дърпане с въже
 10. Футбол

За някои спортове ще бъдат сформирани отбори от хора, които са взели участие в друг вид спорт.

 

Как мога да участвам?

За да кандидатствате за делегат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, трябва да попълните следния формуляр:  https://forms.gle/Z8uSF4Ug6rWYkTEe7 като задължително трябва да приложите посочените документи във формуляра:

 1. Собственоръчно подписана Декларация за обработка на лични данни ; 
 2. Собственоръчно подписана Декларация за командировка в страната ;
 3. Снимка на студентската книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен летен семестър на учебната 2023/2024 година) или извлечение от профила в СУСИ, от което е видно, че сте с активни студентски права, или снимка на заповед за зачисляване (за докторантите)

Формулярът ще бъде достъпен до 21 юли (неделя) в 23:59 ч.

*При записали се повече участници от наличните места, организационният екип ще направи подбор на база мотивацията, отбелязана във формуляра. Възможно е да организираме онлайн среща с всички записани в седмицата 22-28 юли, така че следете имейлите си.

*Студентският съвет ще покрие таксите и настаняването на участниците в делегацията на Университета.

При възникнали въпроси можете да пишете на Facebook страницата на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или на имейл summer_university@students.uni-sofia.bg.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt