In Новини, Образование

ПОЗИЦИЯ

 

Във връзка с взетото прибързано решение от служебния Министър на здравеопазването за бъдещето на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Лозенец” – основна клинична база на Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, без каквото и да е съгласуване и съобразяване, с която и да е страна по казуса, Студентският съвет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” застава категорично до колегите от Медицински факултет – студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, трудили се години, за да изградят Болница „Лозенец“ и Медицинския ни факултет.

Ако това решение не бъде отменено, за Университетската многопрофилна болница ще бъде невъзможно да продължи дейността си като учебно-клинична база, което би довело до прекратяване на обучението в професионални направления “Медицина” и “Здравни грижи”, чиято акредитация е пряко обвързана с болницата. Решението на Министъра поставя над хиляда колеги в ситуация на неяснота и безизходица и може да доведе до затварянето на Факултета.

Заявяваме пълната си подкрепа за колегите и преподавателите от Медицинския факултет и техните протестни действия до разрешаване на ситуацията.

Призоваваме отговорните институции да предприемат добре обмислени и синхронизирани действия, които не застрашават бъдещето на студентите, докторантите, специализантите, преподавателите и Факултета.

Апелираме всяко подобно решение да бъде съгласувано с всички засегнати страни, преди да се предприемат други действия, за да се намери най-доброто решение на проблема, както и настоящият протокол  №РД 16-694 от 08.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването да бъде отменен незабавно.

 

Студентският съвет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”

12.12.2021 г.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt