In Новини, Образование, Общежития

Уважаеми колеги,

Уверяваме Ви, че Студентски съвет не е престанал да работи по разрешаване на проблема с високите сметки за електроенергия в общежитията на Университета. В тази публикация ще се постараем да отговорим на повечето ви въпроси.

 

Основни неща, които е важно да бъдат отбелязани:

1. Цените на електроенергията за тази година са увеличени над три пъти, в сравнение със същия отчетен период за миналата година.

2. СУ получава електроенергия от ЧЕЗ като електроразпределител. 

3. СУ получава фактура от ЧЕЗ със стойностите на изразходваната електроенергия и допълнителните такси от електроразпределителя и заплаща на база това.

4. Електромерите са двутарифни – има дневна и нощна цена на електроенергията, която се отчита.

5. Електроенергията, която се консумира е “промишлена” поради факта, че общежитията са звено на Университета, който е юридическо лице по смисъла на закона и като такова е небитов потребител.

6. Проблемът с цените на електроенергията е общодържавен, не само за СУ, като висшите училища, училищата и болниците са най-силно засегнати.

 

Как се отчита електроенергията в СУ?

1. Служители на СУ проверяват и засичат данните на всеки електромер в общежитията и предават стойностите за всяка стая на ПСБО. 

2. ПСБО въвежда данните в автоматизирана таблица, която изчислява точно колко електроенергия е изразходвана за конкретния отчетен период на стаята на база предходните показатели.

3. Всяка сграда (вход на блок) има отделен електромер, който отчита цялостната консумация на сградата, данните, от който се отчитат от служители на ЧЕЗ.

4. ЧЕЗ предава фактурата с отчетените данни на ПСБО. 

5. На база цената на kWh за дневна и нощна електроенергия и допълнителните такси и тарифи, отразени във фактурата и данните, отчетени за всяка стая по отделно от служителите на СУ, ПСБО разпределя сметките. Така всяка стая заплаща изразходеното само от нея – по този начин се прави и проверка дали засечената от служителите на СУ консумация отговаря на консумацията, засечена от ЧЕЗ.

6. Общата стойност се разделя на броя настанени в стаята.

7. Отразеното от електромерите за общи части се разпределя на боря настанени в съответния вход и в системата на ПСБО се отразява като “общи части”.

 

Към този момент бяха направени:

В началото на годината:

По наше настояване, вследствие на засечени проблеми и сигнали, отправени към нас, ПСБО: 

1. изработи нова процедура за отчитане на индивидуалните електромери на стаите, за да се премахне възможността от разминаване на отчетните периоди;

2. изработи процедура, чрез която всеки живущ в Общежитията на СУ може да провери консумацията си. За целта той трябва да се свърже с управителя-домакин на блока, за да се извърши проверка. Засичат се стойностите на електромера на стаята и се проверява дали той отчита коректно електроенергията само на стаята, за която е предназначен. 

3. подмени всички стари електромери до месец април, за да се подсигури, че отчитат коректни стойности и да се избегне възможност за грешка от тяхна страна;

4. при засечени разминавания на електромера и отчетните данни, направиха корекции и изравнителни сметки.

 

При засичане на проблема със завишените сметки през месец октомври.

Студентски съвет настоя за и работи да:  

1. се направи повторна проверка на начислените сметки, за да се провери дали те отговорят на измерените стойности на електромерите и дали отчетните периоди са коректни;

2. се направиха и все още се правят замервания за коректността на отчетени стойности на електромерите;

3. се прави проверка на консумацията и електроконсуматорите на всяка една от стаите, в които беше засечена необичайно висока сметка. 

 

В момента:

Заедно с ръководството на ПСБО и ръководството на Университета се изготвя обща позиция по въпроса, която да се отправи както към МОН, като основна институция, отговаряща за висшите училища, така и към всяка друга институция, която има връзка с цените на електричеството в страната. Целта е отговорните институции да обърнат внимание на проблема и заедно с висшите училища да работят по най-скорошното му разрешаване по начин, по който студентите, докторантите и всички други в сферата на висшето образование да бъдат подпомогнати най-ефективно. 

 

Енергийната криза в България е една от водещите теми в последните месеци. Проблемът със сметките в общежитията не е само в Софийски университет, а е валиден за всяко друго висше училище. Съветът на ректорите на висшите училища в Република България, Националното представителство на студентските съвети и самите студентски съвети работят по решаването му и се обръща особено внимание на проблемите на настанените в общежитията. Търси се най-добрият вариант за решаване на проблема в дългосрочен план. 

 

При възникнали въпроси и проблеми винаги можете да се свържете с нас на нашите фейсбук страници Студентски съвет при СУ и Комисия по социално-битови въпроси на учащите

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt