In Новини

Уважаеми, колеги,

Във връзка с предстоящото Общо събрание на Стопански факултет се обявяват ИЗБОРИ за попълване на квотата на студентите и докторантите в Събранието.

В Общо събрание на факултета задължително присъстват студенти и докторанти, там те представляват правата и интересите на колегите си, като вземат пряко участие в най-висшия орган за управление във Факултета.

Ако имате желанието да разберете как функционира факултетът ви, как се вземат решенията, как се управлява подобна структура, както и да сте активна част от процесите в нея, можете да се кандидатирате за представител на студентите или докторантите.

Право да се кандидатират за квотата на студентите имат всички студенти на Факултета, а за квотата на докторантите всеки докторант от Стопански факултет.

 

Какво ви е нужно за да се кандидатирате, можете да разберете тук:

За да участва в изборите, кандидатите трябва да се регистрират чрез попълване на предварително подготвен формуляр и прикачване на документи по образец, утвърдени от Избирателната комисия (ИК):
1.1. за студенти – уверение за доказване на студентски права или копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
1.2. за докторанти– копие от заповед за зачисляване;
2. мотивационно писмо;
3. портретна снимка – паспортен формат;
4. декларация-съгласие за набиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, попълнена и подписана собственоръчно, само и единствено във връзка с провеждането на изборите през месец октомври 2022 г.

Документите се подават чрез попълване на предварително създаден формуляр на адрес: https://forms.gle/FAjVqUJjvvUXDonu8 в срок от 00:01 часа на 07.10.2022 г. до 23:59 часа на 16.10.2022 г.

 

 

Изборите ще се проведат електронно на 20.10.2022 г. чрез платформата на Софийския университет Survey на адрес: https://survey.uni-sofia.bg/, до която студентите ще имат достъп посредством потребителското си име и парола от системата СУСИ поотделно за двете квоти.

Всеки студент има право на един глас за един кандидат от квотата на студентите.
Всеки докторант има право на един глас за един кандидат от квотата на докторантите.

С пълните правила за провеждането на изборите можете да се запознаете тук:

 

При въпроси можете да се обърнете към Изборната комисия на email адрес: feba.elections@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt