In Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Студентски съвет обявява конкурс за нови членове на Комисия по настаняване в общежитията на Софийски университет!

Какво е Комисия по настаняване?

⇒ Комисия по настаняване (КН) е структура, състояща се от петима членове (студенти и/или докторанти), които се избират ежегодно от Студентски съвет чрез конкурс. КН отговаря за настаняването на студентите и докторантите в Софийски университет, като си партнира с други административни звена, за да осигури безпроблемно и спокойно място за живеене. Една от най-важните задачи на КН е да съдейства на живущите по всички въпроси, свързани с настаняването, което включва и обработка на молби и жалби. КН е млад и сплотен екип, който се изправя пред много предизвикателства, но и възможности за развитие. Затова нямаме търпение точно ти да станеш част този екип!

 Кой има право да се кандидатира?

⇒ всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с действащи права, който не е в последен курс на обучение и не му е налагано административно наказание, свързано с общежитията;

⇒ всеки зачислен докторант, на когото му остава поне година до защита на дисертационен труд и не му е налагано административно наказание;

Необходими документи:

⇒ заявлениедекларация за участие;

⇒ за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен летен семестър на академичната 2022/2023 година*) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;

⇒ за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;

⇒ декларацияудостоверяваща съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с провеждане на избори за Комисия по настаняване 03.2023 г.;

⇒ кратко мотивационно писмо;

⇒ ваша снимка (паспортен формат).

* Кандидатите, които все още не са си заверили летен семестър, трябва да представят студентска книжка преди започването на самия конкурс!

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

Можете да изпращате своите кандидатури онлайн на адресkncontest@students.uni-sofia.bg от 21.02.2023 г.до 23:59 часа на 02.03.2023 г.

Самият конкурс ще се проведе присъствено на 05.03.2023 г. (неделя) от 13:00 часа в Заседателна зала 1 на Ректората. Конкурсът ще се състои от две части – писмен тест и интервю.

* Кандидатите ще бъдат информирани своевременно при настъпила промяна в датата на присъственото провеждане.

 Кандидатите трябва предварително да се запознаят с:

            – Наредба за ползване на студентските общежития;

            – Правилник за ползване на студентските общежития на СУ;

            – Заповед за провеждане на Настанителната кампания за учащи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2022/2023 г.;

            – Заповед  №РД-19-198/08.06.2022 за ползване на студентските общежития през летните неучебни месеци;

            – Решение на Комисия по настаняване за Трайно наличие на свободни места за академичната 2022/2023;

            – Решение относно студенти специалност „Право“ в последен курс на обучение;

            – Заповед №РД19-56/17.02.2023 относно заплащане от настанените в студентски общежития на СУ „Св. Климент Охридски“ месечни наеми, гаранционни депозити, семестриални такси и други разноски (препоръчително).

*резултатите ще се обявят на 05-06.03.2023 г.

При възникнали въпроси не се колебай да ни пишеш на kncontest@students.uni-sofia.bg!

Предизвикай себе си и стани част от студентското самоуправление!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt