In Конкурси, Новини

Уважаеми колеги,

През следващите месеци ще имате възможност да участвате в поредица конкурси за есе на различни теми, обединени от общото заглавие "Cogito ergo sum", което в превод от латински означава "Мисля, значи съм". Първият конкурс от поредицата идва с провокативната тема "За какво бих се борил, ако съм ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски", която е особено актуална в момента, предвид наскоро миналите ректорски избори в Университета.

Право да участват в обявения конкурс имат всички студенти и докторанти в Софийски университет, които към момента на подаване на творбите си са с непрекъснати права. Оценяването на есетата ще се извърши от петчленно жури в състав трима представители на Студентски съвет и двама преподаватели.

Есетата следва да бъдат в обем до 2500 думи с шрифт Times New Roman и размер 12 pt. при междуредие 1,5 със стандартни полета на страницата. Файловете трябва да бъдат без титулна страница и не трябва да съдържат имената на кандидата или друга информация, която може да разкрие неговата самоличност.

Файловете с есетата трябва да бъдат изпратени на имейл адрес cogitoergosum.su2016@gmail.com до полунощ на 20 март 2016 година. В имейла като текст кандидатите трябва да посочат трите си имена, факултет, факултетен номер и специалност, както и телефон за връзка. С изпращането на имейла всеки кандидат се съгласява с правилата и условията за участие, вкл. с това творбата му да бъде публикувана в сайта на Студентски съвет, на Университета и където другаде организаторите сметнат за добре.

Най-добрите творби ще бъдат наградени с ваучери за книги на стойност 100, 60 и 40 лева, съответно за първо, второ и трето място. Печелившите есета ще бъдат публикувани в сайта на Студентски съвет.

Подробните правила и условия за участие можете да прочетете тук.

*срокът за участие е удължен до 20 март 2016, корекция от 14 март 2016

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt