In Новини

Уважаеми колеги,
на 17.04.2017 започна кандидатстването за летния семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза. Документи ще се приемат до 14.05.2017г.
 

  1. График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 г.
  2. Правила за реда и условията за кандидатстване
  3. Служебна бележка №1
  4. Служебна бележка №2
  5. Декларация , която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt