In Конкурси, Новини, Образование

Студентският съвет на Университета в партньорство с Националния младежки форум за първи път в академичните среди организира специална Студентска Академия. Академията представлява две 5-дневни обучения и се създава, за да изпълни няколко цели. 

Нейният първи етап е насочен към усвояването и развитието на граждански компетенции и разбирания, вникване в същността и ролята на академичната общност, дебатирането, лидерството и изобщо аспекти от съвременността и студентския живот и опит, които биха били полезни както за личностното развитие на участниците, така и за общността, от която те са част.

Вторият етап е концентиран и разработен за подготвянето на студенти, желаещи да станат част от представителните студентски организации – студентски съвет и факултетните студентски съвети. До миналата година в Университета съществуваха само 8 факултетни студентски съвета. Тази година с помощта на СС и студента от факултета по математика и информатика, Симеон Цветков, ФСС бяха сформирани в почти всички факултети. Това определя и нуждата от целенасочена подготовка на онези студенти, които ще представляват и защитават правата и интересите на всички пред ръководствата на своите факултети – една нерядко натоварваща и нуждаеща се от силни личности дейност. С още по-голяма сила това важи за членовете на Студентски съвет, които участват при вземането на решения в Академическия съвет, Общото събрание на СУ и други ръководни и административни органи и комисии. Такава специална подготовката на студенти, които да влизат в органите за студентско самоуправление информирани, мотивирани и компетентни, е прецедент, който може да преобърне широко-разпространените представи за злоупотреби, апатичност, връзкарство и други подобни практики, които са често срещани в студентските среди във всички висши училища.

Също така Академията цели да запознае повече студенти със съществуващите в  Университета студентски клубове, кръжоци, неформални групи, доброволчески и НПО организации. Ще има фокус и върху работата в екип, организационната култура, планирането, приоритизирането и осъществяването на проекти и много други. Мисията, заложена тук, е чрез отдаденост и постоянство да се постигне по-висока активност, осъзнатост и отговорност сред студентската общност в Софийски университет – цел, която е от полза както за развитието на всеки от участниците, така и за общността и обществото ни като цяло.
Идеята за академията се ражда на обучение за обучители, организирано от Национален младежки форум – организация, която вече е образец за качество в областта на младежките обучения. Финансирането пък ще бъде осигурено от бюджета на Студентския съвет – това реално са средствата, които идват от студентските такси на всички студенти в СУ, и по този начин СС избира да реинвестира тези пари в развиването на уменията и знанията на студентите.

Лектори в отделните панели ще бъдат професори и специалисти от съответните области, а обучителите са главните инициатори на проекта – Лилия Еленкова и Теодор Василев, експерти към Звеното от обучители (ЗоТ) към НМФ, и Камен Киров и Кристине Василева, бивши членове на Студентски съвет и треньори в ЗоТ. Техни помощници ще са Розалина Недкова (треньор към ЗоТ и член на Дружество за ООН в България) и Александра Гаджева (настоящ член на СС).

Преживяването се очертава като доста обещаващо, а надяваме се, полезните ефекти от него също няма да закъснеят. 

Формата за регистрация можете да откриете ТУК

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt