In Конкурси, Новини

Screenshot_1

Скъпи колеги,

По повод 70-годишнината на ЮНЕСКО, Дипломатическият институт към МВнР, със съдействието на Националната комисия за ЮНЕСКО – България, МОН и МОСВ, обявява Национален младежки конкурс на тема: „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”.

Конкурсът се провежда по повод отбелязването на 70-годишнината от създаването на Организацията на ООН за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, с цел да привлече вниманието на младежта към културното и природното наследство и проблемите, свързани с опазването му. Отличените конкурсни творби ще бъдат представени от авторите си в рамките на Международната кръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура“ и изнесено заседание на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО. 

⇒ Право на участие

Ученици над 15 години и студенти

⇒ Условия

Изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от българските обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО /9 обекта/, който да го представя и рекламира с цел неговото опазване и ефективно използване в културния и социално-икономическия живот на съответния регион. Освен визуална част предложението следва да съдържа писмено изложение до 1 страница с шрифт Times New Roman с големина 12 в електронен формат за това как авторът предлага да бъде опазван и управляван обектът и как вижда участието на младежите от региона в този процес /поемане на патронаж, „осиновяване” на обекта/.

⇒ Краен срок

Вторник 30 юни 2015 г., подаването на проектите става на bdi@mfa.bg

⇒ Класиране

До 10 юли 2015 г. журите ще определи 9-те победители, които ще получат предметна награда.

Авторът на най-добрия проект ще бъде излъчен от тези 9 победители и той ще бъде награден с 4-дневно пътуване в Париж през септември – октомври 2015 г., където ще има възможността да посети централата на ЮНЕСКО.

Отличените конкурсни творби ще бъдат представени от авторите си в рамките на Международната кръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура“ и изнесено заседание на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО”, организирана от Фондация  „Созопол”

⇒ Допълнителна информация

Българските обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО

Формуляр за участие в конкурса

При проблем с конвертирането на формуляра за участие, може да свалите и docx файл.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt