Частични избори за попълване на свободни квоти в Общото събрание на Студентски съвет

Уважаеми колеги, Общото събрание на Студентски съвет обявява частични избори за попълване на свободната квота на Геолого-географски факултет за член на университетската структура. Призоваваме [...]

0 Read More

Резултат от проведения балотаж в Медицински факултет

Резултатите от проведения балотаж  в Медицински факултет за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. [...]

0 Read More

Избори за домови съвети

Уважаеми колеги, Студентски съвет на основание чл. 5, т. 9 и чл. 8, ал. 2 от Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обявява [...]

0 Read More

Решение на ЦИК

На проведеното на 10.11.2017г. заседание на ЦИК бяха взети следните решения: Касиране на изборите за представители на Медицински факултет, поради нарушение на изборните правила; Обявяване на [...]

0 Read More

Резултати от изборите

Резултатите на кандидатите явили на изборите за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент [...]

0 Read More

ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ – КАНДИДАТУРИ

Уважаеми колеги, Изборите за представители в Общото събрание на Студентски съвет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведат на 09.11.2017г. от 10:00 до 18:00 часа. Урните ще [...]

0 Read More