Становище в подкрепа на кампанията #BringINGRIDback на студентите от специалност „Европеистика“

Уважаеми г-н Ректор, Уважаеми членове на Академически съвет на СУ „Св. Климент охридски”, Студентски съвет е университетска структура, която не само следи за спазване правата на студентите, но и [...]

0 Read More

Публична дискусия с президента на Република България

Уважаеми колеги, Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Студентски клуб на политолога Ви канят на публична среща-дискусия с президента на Република [...]

0 Read More

Студентски съвет призовава към активни протестни действия във връзка с отпускането на европейски стипендии за успех само за приоритетните професионални направления и защитени специалности

Уважаеми колеги, Ние, членовете на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в качеството си на официални студентски представители на най-голямата студентска общност в [...]

0 Read More