In Новини, Образование, Общежития, Събития

Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На място при записването във факултета може да се обърнете към студенти, които да ви помогнат с документите, да ви насочат къде и какво да правите, както и да отговарят на въпроси.

⇒ Класирания

⇒ Потвърждаване на участие в следващо класиране

⇒ Записване като студенти на СУ

Какви документи са нужни?

⇒ Къде да отида за записването?

⇒ Къде да си купя документи за записване?

⇒ Какво и как да попълня?

⇒ Къде и как плащам семестър и електронната студентска карта?

⇒ Други важни неща

⇒ Здравно осигуряване

⇒ Кандидатстване за общежитие

⇒ Предварителни курсове и записването на избираеми дисциплини (Очакваме информация!)

⇒ Записване за спорт (Очакваме информация!)

⇒ Откриването на академичната година

⇒ Избори за студентски съвет и факултетни студентски съвети

Класирания

 • Всяко класиране излиза във вторник на системата за Кандидатстудентската кампания и на стената на плача (таблата зад Факултета по химия фармация).

 • Минималните балове за първо класиране

 • Всяко потвърждаване на класираното място или записването като студент се случва от сряда до петък вкл. на седмицата, в която е излязло класирането.

 • I класиране – излиза на 14.07.2015 г., записването и потвърждаването става от 15 до 17 юли вкл.

 • II класиране – излиза на 21.07.2015 г., записването и потвърждаването става от 22 до 24 юли вкл.

 • III класиране – излиза на 28.07.2015 г., записването и потвърждаването става от 29 до 31 юли вкл.

 • Записване или потвърждаване става лично или чрез друго лице, с наториално заверено пълномощно. Цената на нотариално завереното пълномощно е около 6 лв.

Потвърждаване на участие в следващо класиране

 • Ако сте класиран в някоя специалност на I или II класиране, но не желаете да се запишете в нея и искате да чакате класиране в по-горно Ваше желание, подавате Декларация за участие в следващо/ите класиране/ия и носите оригинала на дипломата за средно образование, която оставяте в отдел "Студенти".

 • Ако не сте класиран в нито една специалност – не правите абсолютно нищо.

 • Участието в следващо класиране запазва текущо класираното Ви място, т.е. може да отидете само на по-горно желание.

​Записване като студенти на СУ

Забележка: *Информацията, в този абзац, ще се дообнови до края на работната седмица, така че това не е финалния вариант.
Специалностите "Биология", "Биология и химия", "География и биология", "Биомениджмънт и устойчиво развитие" се обслужват от каб. 268 в Биологическия факултет – II етаж.

Специалностите "Молекулярна биология", "Екология и опазване на околната среда", "Биотехнологии", "Биология и английски език" се обслужват от каб. 269 в Биологическия факултет – II етаж.
Специалностите "География", "Туризъм" се обслужват в каб. 268, ляво гише, в Северното крило на Ректората – III етаж.

Специалностите "Геология", "Регионално развитие и политика" се обслужват в каб. 268, дясно гише, в Северното крило на Ректората – III етаж.
Специалностите "Класическа филология", "Новогръцка филология", "Унгарска филология", "Френска филология", "Италианска филология", "Румънска филология", "Немска филология", "Скандинавистика", "Английска филология", "Испанска филология", "
Портогалска филология" се обслужват от каб. 211, в Северното крило на Ректората – I етаж.
Специалностите "Арабистика", "Китаистика", "Японистика", "Кореистика", "Арменистика и кавказология", "Индология", "Иранистика", "Тюркология", "Южна, Източна и Югоизточна Азия" се обслужват в Центъра за източни езици и култури – II етаж.
Специалностите "Социална педагогика", "Предучилищна педагогика с чужд език", "Педагогика на масовата и художествената комуникация", "Специална педагогика" се обслужват от каб. 314, ляво гише, във Факултета по начална и предучилищна педагогика – III етаж.
Специалностите "Музика", "Изобразително изкуство", "Специална педагогика"(задочно), "Физическо възпитание и спорт", "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" се обслужват от каб. 314, централно гише, във Факултета по начална и предучилищна педагогика – III етаж.

Специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Логопедия" се обслужват от каб. 314, дясно гише, във Факултета по начална и предучилищна педагогика – III етаж.
Специалност "Българска филология" се обслужват от каб. 215, ляво гише, в Северното крило на Ректората – I етаж.
Специалностите "Славянска филология", "Руска филология", "Балканистика" се обслужват от каб. 215, дясно гише, в Северното крило на Ректората – I етаж.
Специалност "Фармация" се обслужва от каб. 104 във Факултета по химия и фармиция – I етаж.
Специалност "Международни отношения" се обслужва от каб. 238, ляво гише, в Северното крило – I етаж.
Специалност "Право" се обслужва каб. 238, дясно гише, в Северното крило на Ректората – I eтаж.

 • Къде да си купя документи за записване?

  • Книжарница на издателство "Сиела" – централен вход от към двора (до тунела, където подавахте документи за кандидатстване), направо от централния вход и на втория коридор – вляво.

  • Книжарница във Факултета по математика и информатика – вляво от входа на факултета.

  • Книжарница до спирката пред Факултета по химия и фармация.

  • Книжарница в Стопанския факултет – вляво от входа на факултета.

  • Книжарница във Факултета по начална и предучилищна педагогика – вдясно от входа на факултета.

  • Информираме Ви, че само в посочените пунктове ще има абсолютно всички необходими документи за записването, както и наистина утвърдените документи.
   Купуването на документи от друго място Ви подлага на следните рискове: двойно закупуване на документи, по-скъпо закупуване на комплектите и други измами.

  • Цената на комплектите с документи за записване е 6 лв.* 
   *Цената може и да е по-висока заради търговска надценка.

 • Какво и как да попълня?

 • ​Къде и как плащам семестър и електронната студентска карта?

  • Таксата за обучението по всяка специалност може да видите тук. Плаща се половината от годишната такса или иначе казано семестриалната такса. Другата половина се плаща през февруари. Платени такси не се възстановяват.

  • Таксата за електронната студентска карта е различна и зависи от желаната карта. Сумата се плаща веднъж годишно.

  • ​Паричен салон в Ректората – намира се в Северното крило на IV етаж. Тук може да плащат от всички факултети, но опашките са големи преди обяд.
   Работното време на Паричен салон е от 8:30 до 16:30 ч.

  • Касите по факултети – студентите от Биологическия факултет, Стопанския факултет, Факултета по математика и информатика, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по химия и фармация, Физически факултет.
   Студентите от Философски факултет – специалности "Библиотечно-информационни науки", "Европеистика", "Културология", "Политология", "Публична администрация" и "Социология" могат да платят в касата на Стопанския факултет.
   Работното време на касите по факултети е от 8:30 до 16:00 ч., с обедна почивка от 12 до 13 ч.

  • Банков превод, електронно банкиране и ePay

   Сметка на СУ "Св. Климент Охридски"
   ​IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
   BIC: BN BG BG SD
   Основание: Семестриална такса и съкращение на факултета или
   Такса за електронна 
   студентска карта
   Вносител: Трите имена и ЕГН на студента
   За еPay: Вид и номер на документа: 9

Дори и при банков превод е необходимо да отидете и занесете копие от вносната бележка или разпечатка на превода в съответната каса или Паричния салон за поставянето на печат ПЛАТЕН СЕМЕСТЪР, БЕЗ ДА ЧАКАТЕ НА ОПАШКИ.
При плащане по електронен път е желателно да се направи поне ден преди записването, за да бъде получена справката в Университета.

*Забележка: Банковите преводи имат и допълнителни такси за преводите, които са не повече от 10 лв. В зависимост от търговската банка превода може да е от безплатен или минимално платен до по-високи твърди суми за превод или процент от тях.

Други важни неща

 • Здравно осигуряване

  • Всеки студент при записването си подава задължително декларация за здравно осигуряване към деня на записването си. При промяна на статута на учащия, по отношение кой покрива здравните осигуровки – той отново подава декларация с отразен променения статус. Това се прави във Вашия отдел "Студенти".

  • За месеците ЮЛИ, АВГУСТ и СЕПТЕМВРИ никой не покрива Вашите осигуровки, тъй като вече сте пълнолетни граждани и в този период не се водите учащи

  • Ако работите на трудов договор (на стойност над 380 лв./месечно) или на граждански договор/и (на обща стойност над 506,67 лв./месечно) работодателят Ви трябва да Ви осигурява здравно и пенсионно. 

  • Ако не работите, не работите с договор или работите на граждански договор с по ниска сума – Вие трябва да си платите сами здравните осигуровки.

  • За лицата, които ще се осигурявате сами вноската е на стойност 16.80 лв./месец –  и се заплаща до 25-то число на следващия месец. В противен случай Ви се натрупват лихви.
   Пример: Здравните осигуровки за юли се плащат до 25 август.

  • При 3 неплатени здравни вноски в последните 3 годиниВИЕ СТАВАТЕ ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕН и не може да ползвате неспешна медицинска помощ.

  • Студентите в задочна форма на обучение НЕ СЕ осигуряват от Университета, дори и след започване на академичната година.

  • Заплащането на здравните осигуровки може да се направи чрез начините посочени тук.

  • Подавате и декларация в НАП по постоянен адрес за внесените осигуровки.

 • Кандидатстване за общежитие

  • Подаване на електронно заявление за общежитие през система за кандидатстване за общежитията на СУ. В края на август ще бъде оповестен линка към системата.

  • Кандидатстването става чрез попълване на заявлението и подаването му онлайн или на хартия в Комисия по настаняване в общежитията на СУ (ж.к. Студентски град, бл.42Б)

  • Сроковете за кандидатстване са от 1 до 11 септември вкл.

  • Няма прием по социални критерии, но има различен критерий за настаняване без класиране (задължително е подаването на заявление):

   • ​студент от многодетно семейство (3 или повече редовно учащи деца с общо домакинство), предоставят се служебни бележки от съответните учебни заведения (детски градини/ясли, училища, университети)

   • студент отглеждан в дом за деца лишени от родителски грижи

   • студент с един (или двама) починал или неизвестен родител, предоставя се смъртен акт

   • разведени или овдовели студенти с дете, грижещи се сами за него до навършване на пълнолетието му, предоставят се документи (акт за раждане) на детето, съдебно решение при развод, акт за смърт и брачно свителество при овдовели студенти

   • родител инвалид с 90% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение

   • студент инвалид с 70% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение

  • ​​​Препоръчва се на студентите, които ще кандидастват на общежитие да си направят сканирани горните документи, както и снимка (паспортен формат), акт за раждане и служебна бележка от психодиспансера, че не се водите на отчет.

  • Класирането излиза на 18.09.2015 г. в системата, в която сте кандидатствали.

  • Настаняването на I курс се осъществява на 27, 28, 29 30 септември. Редът за настаняване като процедура, също ще бъде обявен в началото на кампанията за кандидатстване.

  • За всякакви други въпроси и запитвания може да се обръщате и към Комисия по настаняване в общежитията на СУ.

 • Откриване на академичната година

  • ​Задочно обучение започват очните си занятия на 14.09.2015 г.

  • Част от студентите, редовно обучение е възможно да имат уводни курсове, които да започват преди започване на академичната година, за което ще бъдете информирани от отдел "Студенти" при записването си.

  • Официалното откриване на академичната година е 01.10.2015 г., в различните факултети откриването е по различно време и това ще бъде обявено след 14 септември.

 • Избори за Студентски съвет и Факултетните студентски съвети

  • През есента предстоят избори за Ректор (ръководителят на Университета) и за част от Деканите (ръководителят на Факултет).

  • Изборите за Ректор и Декан се провеждат и с участието на студентите. През октомври – ноември ще се проведат избори за Студентски съвет и Факултетни студентски съвети. Дори и като нови студенти, които сте в непознати води и все още се ориентирате в Университета, може да се включите в някоя от двете организации или и в двете организации.

  • В края на септември, началото на октомври ще бъде обявена цялостната кампания, така че следете и за това. 🙂

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt