Резултати от изборите за Студентски съвет в СУ „Св. Климент Охридски“

Студентската общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ избра своите представители в Студентския съвет за мандат 2013-2015 г., като своя глас са дали 1107 студенти и [...]

0 Read More

Избори за Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски“

ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ КВОТИТЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Уважаеми колеги, поради недостатъчен брой кандидидати, както и [...]

0 Read More