Национална студентска конференция по повод 125-тата годишнина на СУ „Св. Климент Охридски“

Уважаеми колеги, на 25.10, 26.10 и 27.10 т.г. се проведе Национална студентска конференция, организирана от Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“. На нея бяха поканени [...]

0 Read More

Социологическо проучване за професионална ориентираност

Уважаеми колеги, предоставяме на вашето внимание анкета, изследваща професионалната насоченост и ориентираност на младите специалисти. Анкетата се прави в по-големи университети в Европа, а от [...]

0 Read More