In Комисия по настаняване, Конкурси, Новини, Общежития, Събития

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява старт на кампанията за избор на нови членове Комисия по настаняване в общежитията на Университета!

📌 Кой има право да се кандидатира?
⇒ всеки студент на Софийски университет с действащи права, който не е в последен курс на обучение, както и всеки зачислен в Софийски университет докторант, на когото му остава поне година до защита на дисертационен труд.

📑 Необходими документи:
заявление-декларация (свали образец);
за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен летен семестър*) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;
декларация, удостоверяваща съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с провеждане на избори за Комисия по настаняване 02.2020 г. (свали образец);
кратко мотивационно писмо.

* Кандидатите, които все още не са си заверили летен семестър, трябва да представят студентска книжка преди започването на самия конкурс!

🗳️ Как можете да кандидатствате и в какви срокове?
Можете да изпращате своите кандидатури онлайн на адрес: kncontest@students.uni-sofia.bg до 23:59 на 17.02.2020 г.

🗓️ Самият конкурс ще се проведе на 19.02.2020 г. (сряда) от 16:00 часа в Заседателна зала 1 на Ректората. Конкурсът ще се състои от две части – писмен тест и интервю.

 Молим кандидатите предварително да се запознаят с:
– Правилник за устройството и дейността на Софийски университет;
– Наредба за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235);
– Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет;
– Заповед № РД 19-343/23.07.2019 от Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2019/2020 г.

🕵️‍♀️ Нормативните актове могат да бъдат намерени на адрес: https://uni-campus.net/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/

Желаем Ви успех!

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt