In Новини, Образование

Уважаеми колеги,

Студентски съвет обявява избори за попълване квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Общото събрание на Студентски съвет.

 

Кой има право да се кандидатира?

Всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с действащи права и всеки зачислен докторант.

 

За да кандидатствате, трябва да представите следните документи:

1/ Декларация за участие в изборите

2/ Уверение, заверено от отдел „Студенти”, че сте СТУДЕНТ в редовна или задочна форма на обучение ИЛИ копие от студентска книжка – първа страница и страница със заверен зимен семестър на академичната 2019/2020г., ИЛИ извлечение от профила в СУСИ, от което е виден статусът.

ЗА ДОКТОРАНТИ – копие от задовед за зачисление;

3/ Мотивационно писмо (което ще бъде публикувано на сайта на СС);

4/ Снимка – паспортен формат (за публикуване на сайта на СС);

5/Декларация – съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от ЦИК на Студентски съвет при СУ във връзка с изборите за академичната 2019/2020г.

 

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

Документи може да подадете онлайн на адрес elections@students.uni-sofia.bg или на място в офиса на Студентски съвет (Ректорат, Южно крило, стая 24А) от 04.10.2019г. до 15.10.2019 г. до 23:59 ч.

 

Всеки участник в изборите следва да се запознае подробно с Правилата за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за висшето образование в България.

 

Очакваме кандидатурите Ви!

 

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt