In Новини

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на основание чл. 5, т. 9 и чл. 8, ал. 2 от Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обявява конкурс за избор на Домови съвети в блоковете за мандат през 2017/2018 учебна година. Имат право да се кандидатират всички студенти и докторанти в редовна форма на обучение в Софийски университет, които към момента на подаване на документите не са лишени от студентски права или не са прекъснали докторантурата си. Кандидатите следва да познават добре нормативната база за функционирането на общежитията. Правилниците могат да бъдат изтеглени от секция „полезни ресурси“ на настоящия сайт.

Подаването на кандидатури за участие в конкурса се извършва онлайн на адрес izbori.domovisavet@gmail.com .

Кандидатите следва да представят:

Крайният срок за подаване на документи е 25 ноември 2017г.

Изборите по блокове ще се проведат между 27.11.2017 и 01.12.2017г. както следва:

27.11.2017 (понеделник) – избори за нов домови съвет

18:00 часа – блок 57, вход “В” (фоайе) 18:00 часа – блок 50, вход “А” (читалня, 6-ти етаж) 19:00 часа – блок 50, вход “Б” 19:00 часа – блок 52, вход “А” (читалня, 6-ти етаж)

28.11.2017 (вторник) – избори за нов домови съвет

18:00 часа – блок 57, вход “Б” 18:00 часа – блок 55, вход “А” (читалня, 5-ти етаж) 19:00 часа – блок 18 (читалня, 3-ти етаж) 19:00 часа – блок 55, вход “Б” (читалня, 4-ти етаж)

29.11.2017 (сряда) – избори за нов домови съвет

18:00 часа – блок 57, вход “А” 18:00 часа – блок 52, вход “Б” (фоайе) 19:00 часа – блок 52, вход “В” (фоайе)

30.11.2017 (четвъртък) – избори за нов домови съвет

18:00 часа – блок 41, вход “А” (читалня, 6-ти етаж) 18:00 часа – блок 17 (фоайе) 19:00 часа – блок 8 (читалня, 7-ми етаж)

01.12.2017 (петък) – избори за нов домови съвет

18:00 часа – блок 41, вход “Б” (читалня, 6-ти етаж) 18:00 часа – блок 51 19:00 часа – блок 42, вход “Б” (читалня, 2-ри етаж)

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt