Студентски град – на светло!

Ние сме Инициативен комитет на Софийски студентски съвети, организиран, за да защити правото на студентите да живeят в безопасна среда, отговаряща на европейските норми. Студентски град е един от [...]

0 Read More