Общо събрание на общността на студентите и докторантите във Факултета по науки за образованието и изкуствата

Уважаеми колеги,  Съгласно чл. 41 ал. 3 ПУДСУ, на 4.10 (сряда) от 11:00 в зала 230 в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата ще се проведе заседание на Общото събрание на [...]

Read More

Общо събрание на общността на студентите и докторантите в Стопански факултет

Уважаеми колеги,  Съгласно чл. 41 ал. 3 ПУДСУ, на 3.10 (вторник) от 14:00 в зала 300 в сградата на Стопански факултет ще се проведе заседание на Общото събрание на студентите и докторантите в [...]

Read More