Конкурс за провеждане на студентски практики по Програма Еразъм+ за 2014/2015г.

През настоящата година Европейската комисия присъди на СУ „Св. Климент Охридски“ разширена Университетска харта Еразъм за периода 2014/2020 година, която дава възможност на нашия университет да [...]

0 Read More