In Комисия по спортна дейност, Конкурси, Новини, Събития

За 20-та поредна година Националното представителство на студентски съвети в Република България организира Национални летни студентски игри „Летен университет“. Игрите ще се проведат от 4-ти септември до 10-ти септември 2022 година в курортното селище Китен.

„Летен университет“ е проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри“ през 2002 година, провеждащ се вече 20 години и имащ за основна цел да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища.

Целта на проекта е да се популяризира масовия непрофесионален спорт сред учащите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите. Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер.

 

📌  Кой може да участва като делегат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“?

Право на участие имат всички студенти и докторанти до 35-годишна възраст, които са с действащи права.

Нямат право на участие студенти и докторанти, картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика (Картотекираните в клубове студенти/докторанти, които нямат сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност, имат право на участие в „Летен университет“ за 2022 година).

 

📌  Кои видове спорт са включени в Националните летни студентски игри „Летен университет“?

Видовете състезателни дисциплини, в които можете да вземете участие, са следните:

 • Футбол
  мъже – отбор от 10 души (6 на терена и до 4 резерви), без бутонки.
 • Плажен волейбол
  мъже – отбор от 5 души (3 на терена и до 2 резерви);
  жени – отбор от 5 души (3 на терена и до 2 резерви);
 • Стрийт баскетбол
  мъже – отбор от 5 души (3 на терена и до 2 резерви);
  жени – отбор от 5 души (3 на терена и до 2 резерви);
 • Плажен тенис
  отборно – отбор от 1 мъж и 1 жена с осигурена резерва при мъже и жени;
 • Плуване – открит басейн
  мъже – 50 м. – отбор: до 3 души;
  жени – 25 м. – отбор: до 3 души;
 • Плажна лекоатлетическа щафета
  смесен отбор – 2 мъже и 2 жени;
 • Плажна щафета
  отборно: 10 души (минимум 3 жени);
 • Дърпане с въже
  отборно: 10 души (минимум 3 жени);
 • Водна топка
  отборно: 5 души;
 • Стрийт фитнес
  мъже – индивидуално до 3 души.

 

📑 Как мога да участвам?

За да кандидатствате за делегат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, трябва да попълните следния формуляр: https://forms.gle/ ,  като задължително трябва да приложите следните документи във формуляра:

 1. Собственоръчно подписана Декларацията за съгласие за обработка на лични данни;
 2. Собственоръчно подписана Декларацията за командировка в страната;
 3. Снимка на студентската книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен летен семестър на учебната 2021/2022 година) или извлечение от профила в СУСИ, от което е видно, че сте с активни студентски права, или снимка на заповед за зачисляване (за докторантите)

Формулярът ще бъде достъпен до 20:00 часа на 31 юли 2020 година (неделя).

*При записали се повече участници от възможните места, организационния екип ще направи подбор на база мотивацията, отбелязана във формуляра.

*Студентски съвет ще покрие таксите и настаняването на участниците в делегацията на Университета.

 

При възникнали въпроси можете да пишете на Facebook страницата на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или на имейл summer_university@students.uni-sofia.bg.

 

Подробна информация, програма и условия за участие ще намерите на summer2022.eu.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt