Студент на годината

Конкурсът „Студент на годината“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ традиционно се организира от Студентския съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ под патронажа на Ректора на Университета, за да отбележи и отпразнува забележителните постижения на нашите колеги – студенти и докторанти.

Ако сте студент или докторант, редовно или задочно обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
участвате в различни извънаудиторийни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси и конференции, то можете да кандидаствате за приза „Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 2022 г.!

Наградите се присъждат в категории, съобразени с професионалните направления, в които се обучават кандидатите, с цел да се даде еднаква възможност на всички участници. Както обикновено се предвиждат категории за високи спортни постижения, както и за доброволческа дейност – категории, които са важна част от живота на студентите в Софийския университет.

Церемонията „Студент на годината“ през месец май е празник за академичната общност, на който се вдъхновяваме от възможностите за развитие, които Софийският университет предоставя на своите студенти и докторанти и отпразнуваме покорените от тях върхове в различните аспекти на научния и обществения живот!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt