In Новини

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

малко думи могат да опишат магията на конкурса „Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски2023 г.“. Той традиционно се организира от Студентския съвет при Софийския университет под патронажа на Ректора на Университета, за да отбележи и отпразнува забележителните постижения на нашите колеги – студенти и докторанти.

Ако сте студент или докторант, редовно или задочно обучение в най-старото висше училище,
участвате в различни извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси и конференции, то можете да кандидатствате за приза „Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 2023 г.“!

Наградите се присъждат в категории, съобразени с професионалните направления, в които се обучават кандидатите, с цел да се даде еднаква възможност на всички участници. Както обикновено се предвиждат категории за високи спортни постижения, както и за доброволческа дейност – категории, които са важна част от живота на студентите в Софийския университет.

Кандидатите следва да са студенти или докторанти, редовно или задочно обучение, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с непрекъснати студентски (докторантски) права към датата на подаване на документите.

Процедура по кандидатстване

Кандидатите подават документи за участие в конкурса от 12.04.2023 г. до 06.05.2023 г.;

Кандидатите попълват електронно заявление за участие в конкурса през сайта на Студентски съвет;

Кандидатите изпращат:

– кратко резюме, което да ги представи пред журито;

– автобиография по формат europass CV или друг формат със снимка;

– други приложения, които могат да убедят журито, че кандидатът е най-достойният (сертификати, дипломи, грамоти, препоръки, публикации, удостоверения, награди, национални или международни стипендии и пр.).

Документите, които кандидатите прилагат по предходната точка, е задължително да бъдат издадени в периода от 12.05.2022 г. до 06.05.2023 г. (документи, издадени извън този период, няма да бъдат вземани под внимание от конкурсното жури);

Студентските и докторантските права ще бъдат проверени по служебен път.

Церемонията „Студент на годината“ през месец май е празник за академичната общност, на който се вдъхновяваме от възможностите за развитие, които Софийският университет предоставя на своите студенти и докторанти и отпразнува покорените от тях върхове в различните аспекти на научния и обществения живот!

Повече информация може да откриете на сайта на конкурса.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt