In Комисия по стипендии, награди и помощи, Новини

Уважаеми колеги,

Можете да подавате заявления за еднократна финансова помощ в следните периоди: 

 • 04 януари до 14 януари 2021 г.;
 • 21 март до 01 април 2021 г.;
 • 30 май до 10 юни 2021 г.

Кампаниите ще се проведат съгласно Правилата за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. и ПМС №90 от 2000 г.

 

📌 Кой има право да кандидатства за еднократна финансова помощ?

Учащите в редовна форма на обучение, държавна поръчка, които не са получавали финансова помощ за учебната 2021/2022 година, и са:

 • кръгли сираци до 26-годишна възраст;
 • с намалена трудоспособност над 50%;
 • студенти от семейство с три и повече учащи деца;
 • студентско семейство с три и повече деца;
 • самотни майки с деца до 6-годишна възраст, при баща неизвестен;
 • студенти с други специфични случаи на тежко материално положение (пострадали от природни бедствия; семейства, обект на социално подпомагане; студенти до 26-годишна възраст, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа деца, и други).

🗳️ Необходимите документи ще се подават електронно на адрес: delovodstvo@uni-sofia.bg

Всеки документ в имейла се изпраща в отделен файл от официалната СУ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 

📑 Необходими документи:

⇒ За кръгли сираци до 26-годишна възраст:

 • Собственоръчно подписано заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Сканирано копие от смъртен акт на родителите и копие от акт за раждане (или друг документ, доказващ родствената връзка).

⇒ За студенти с намалена трудоспособност над 50%:

 • Собственоръчно подписано заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Сканирано копие от експертно решение на ТЕЛК на студента.

⇒ За студенти от семейство с три и повече учащи деца:

 • Собственоръчно подписано заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Сканирани бележки, доказващи учебния статус на братята или сестрите от училище или Висше училище, както и сканирано копие от актовете за раждане на всички деца (или друг документ, доказващ родствената връзка).

⇒ За студентско семейство с три и повече деца:

 • Собственоръчно подписано заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Сканирано копие от актовете за раждане на децата, както и бележки, доказващи студентските права на родителите.

⇒ За самотни майки с деца до 6-годишна възраст, при баща неизвестен:

 • Собственоръчно подписано заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Сканирано копие от акт за раждане на детето.

 За студенти с други специфични случаи на тежко материално положение:

 • Собственоръчно подписано заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Сканирани копия на документи, доказващи тежкото материално състояние, като: удостоверение за възнаграждение за последните 6 месеца от работодателя на родителите на студента; бележка, доказваща, че има учащи се братя или сестри, както и акт за раждане на студента и другите деца в семейството; смъртен акт при един починал родител; експертни ТЕЛК решения на родители и други документи, доказващи нуждата.

 Заявленията и приложените документи ще бъдат разгледани и гласувани в най-кратък срок след приключване на подаването.

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК.

При възникнали въпроси, проблеми и затруднения можете да пишете във Facebook на Комисията по стипендии, награди и помощи или на имейл адрес: scholarships@uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt