In Кандидатстудентска кампания 2023, Образование

Записването и потвърждаването за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за учебната 2023/2024 година ще се извърши в периода от 11.07.2023 г. до 14.07.2023 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

Записването на новоприетите студенти след първо класиране  ще се извършва по график, който можете да видите ТУК. Семестриалните такси и графикът за записване по факултети са, както следва:

 

Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително!

Закупува се комплект документи (студентска книжка, формуляр за записване и декларация за здравно осигуряване) от книжарниците на Университета.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Диплома-оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
  При записване дипломата-оригинал се сверява и се връща на притежателя (респ. пълномощника)
 2. Лична карта или изрично нотариално заверено пълномощно.
 3. Студентска книжка.
 4. Формуляр за записване на новоприети студенти.
 5. Документ за платена по банков път семестриална такса за обучение.
 6. Две снимки (за документ).
 7. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, ненавършили 27 години)
 8. Заявена електронна студентска карта

Студентите заявяват издаване на задължителна студентска карта в Картовата система на адрес https://my.isic.bg

Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК.

При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.

 

До сградите на Университета ще се допускат само новоприетите студенти, упълномощени лица и придружители на новоприети студенти с трайни увреждания.

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ, КАКТО СЛЕДВА:
 •  С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 • Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01          BIC: BNBGBGSD

 • Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01           BIC: BNBGBGSD

 • Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01          BIC: BNBGBGSD

 • Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224  01        BIC: BNBGBGSD

 
При плащане по банков път задължително се вписват:
 1. Трите имена ( на обучаващия се)
 2. ЕГН (на обучаващия се)
 3. Специалност
 4. Факултет
При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя. Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му банката не приема суми в брой.

 Полезни страници:

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Комисия по настаняване в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Комисия по стипендии, награди и помощи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt