In Конкурси, Новини, Стипендии

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Студентски съвет обявява конкурс за избор на нови членове на Комисията по стипендии, награди и помощи към Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“!

Работата на Комисията по стипендии включва, както разглеждането и обработването на заявленията за държавни стипендии по успех за зимния и летния семестър, разглеждането и обработването на заявленията за държавни стипендии по успех за приоритетни професионални направления за зимния и летния семестър, така и целогодишното разглеждане на заявления за отпускане на целогодишни стипендии (без ограничения), както и заявления за награди и помощи.

Търсим мотивирани колеги (студенти и докторанти), обучаващи се в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които към 04.10.2023 г. не са в последен семестър на обучение!

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят сканирани или снимани следните документи:

  1. Уверение, заверено от отдел „Студенти”, че сте студент в редовна или задочна форма на обучение ИЛИ копие от студентска книжка – първа страница и страница със заверен зимен семестър на академичната 2023/2024 г., ИЛИ извлечение от профила Ви в СУСИ, от което е видим статусът Ви. ЗА ДОКТОРАНТИ – копие от заповедта за зачисление;
  2. Попълнено заявление-декларация за участие в конкурса;
  3. Попълнена декларация за набиране, обработка и съхранение на лични.

Кандидатурите ще се приемат до 23:59 на 04.10.2023 г. (сряда) на e-mail адрес: scholarshipcontest@students.uni-sofia.bg

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.10.2023 г. (неделя) от 13:00 ч. в Зала 1 на Ректората.

Конкурсът ще представлява интервю и тест, с който да проверим доколко сте запознати с нормативната уредба в областта:

Правила за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за летен семестър на учебната 2022/2023 г.;
Правила за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ „Св. Климент Охридски“;
ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

* Членовете на комисията получават заплащане за 2-те кампании регламентирано с решение на Академичен съвет

Ако имате въпроси относно кандидатстването, не се притеснявайте да ни пишете на e-mail scholarshipcontest@students.uni-sofia.bg или във Фейсбук страницата на Студентски съвет!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt