In Новини, Общежития

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Студентски съвет обявява избори за членове на Домовите съвети в общежитията на Софийски  университет „Св. Климент Охридски“.

Имате идеи как да подобрите средата в блока, в който живеете? 🏙

 

Ако смятате, че:

⇒ можете да направите своя вход по-уютен или по-добре устроен;

 можете да работите в екип, за да постигнете заедно резултати, които да променят облика на Вашето общежитие;

 сте достатъчно мотивирани,

 

кандидатирайте се за член на Домовия съвет за мандат 2021/2022 в своя вход до 19 ноември 2021 г. включително! 

Кандидатури ще се приемат на следния имейл адрес 📧 : dormitoryelections@students.uni-sofia.bg

 

📌 Кандидатите следва да представят:
1) за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права ИЛИ копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен зимен семестър на учебната 2021/2022 година) ИЛИ извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;
2) попълнено заявление за участие в изборите;

3) попълнена декларация, удостоверяваща съгласие за събиране, обработване и използване на личните данни на кандидата само и единствено във връзка с провеждането на избори за домови съвети мандат 2021/2022;
4) кратко мотивационно писмо;
5) снимка (паспортен формат).

 

За повече информация можете да се запознаете с Пълните правила за провеждане на изборите за Домови съвети.

При въпроси или възникнали проблеми можете да пишете на dormitoryelections@students.uni-sofia.bg

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt