In Новини, Факултетни студентски съвети

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КВОТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ФАКУЛТЕТНИЯ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОФИИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 23:59 ЧАСА НА 24.10.2023 Г.

Какво ви е нужно, за да се кандидатирате, можете да разберете тук:

За да участва в изборите, кандидатът трябва да се регистрира чрез попълване на документи по образец, утвърдени от ЦИК:

  1. Заявление-декларация за участие в изборите;

2.1. за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права или копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статуса на кандидата;

2.2. за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;

3. кратко мотивационно писмо;

4. портретна снимка – паспортен формат;

5декларация-съгласие за набиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, попълнена и подписана собственоръчно, само и единствено във връзка с провеждането на изборите през октомври 2023 г.

Документите се подават на адрес: fsselections@students.uni-sofia.bg в срок от 00:01 часа на 16.10.2023 г. до 23:59 часа на 24.10.2023 г.

Изборите ще се проведат електронно на 30 октомври 2023 г. чрез платформата на Софийския университет Survey на адрес: https://survey.uni-sofia.bg/, до която студентите и докторантите ще имат достъп посредством потребителското си име и парола от системата СУСИ.

Всеки студент или докторант има право на един глас.

При въпроси можете да се обърнете към ЦИК на email адрес: fsselections@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt