In Кариерно развитие

Академия BULATSA започна пролетната кампания за набиране на кандидати за длъжността „Ръководител на полети“.

Желаещите да се обучават за професията, могат да подават документи „on-line” до 30 април 2023 г., включително. След тази дата приемът ще продължи, но те ще бъдат включени в подбора за есенната сесия в края годината.

Кандидатите трябва да преминат успешно шестте етапа на подбор, за да бъдат допуснати до обучението за длъжността „Ръководител на полети“. Задължително изискване е висше образование – с минимална образователна степен „бакалавър“, без значение от специалността. Първият етап от подбора е прием на документи, след това се полага тест по английски език, тест FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) в две части, проверка за медицинска годност клас 3 за РП, практически упражнения на симулатор и заключително интервю. Кандидатите, които не притежават сертификат за владеене на английски език, могат да се явят на изпит в BULATSA за определяне нивото в гр. София, гр. Варна или гр. Бургас, като отбележат това във формата за кандидатстване. След успешно преминаване на всички етапи от подбора, на кандидатите ще бъде предложено обучение в Академия BULATSA, където за около 2 години ще получат знания и умения, за да станат правоспособни ръководители на полети. По време на обучението те ще получават месечна стипендия.

Повече информация на https://www.bulatsa.com/rp-candidate/

Кратка информация за ДП РВД: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt