In
Posted

Аз съм студент в специалност „право“ и ще бъда 6 курс, мога ли да остана на общежитие и до кога?

Да, можете да останете на общежитие, според Правилник за ползване на студентски общежития до първа дата за държавна изпитна сесия, съответно до декември месец. Ако на по-късен етап бъде обявено [...]

0 Read More
In
Posted

Аз съм завършващ бакалавър, който ще кандидатства в магистратура в Софийски университет.

При това положение, Вие вероятно сте подали заявление за летен престой и сте настанени до 10 септември. Трябва да подадете заявление-декларация за участие в класацията за общежития. Подавате [...]

0 Read More
In
Posted

До момента живях в една стая, но след класацията искам да живея в друга стая и друг блок (при възможност).

За целта е нужно, когато подавате електронното си заявление-декларация, да не отбелязвате, че искате да бъдете настанени в стаята, която сте обитавали до момента. Така при възможност Комисия по [...]

0 Read More
In
Posted

Как мога да бъда настанен в стаята, в която съм живял до момента?

В електронното заявление-декларация имате възможност да отбележите, че искате да живеете в стаята, в която сте живели до момента. Ако това желание е изразено от Ваша страна, Комисия по [...]

0 Read More
In
Posted

Как се смята успеха?

Успехът включва всички взети и невзети задължителни и задължително-избираеми дисциплини, за предходната година по учебен план. Невзетите изпити от последната успешно завършена учебна година, към [...]

0 Read More
In
Posted

Какви са сроковете за подаване на документи за участие в класацията за общежития за студентите в горен курс на обучение?

Сроковете за студенти от горен курс са от ***** до *****. Внимание: тези срокове важат само за студентите в горен курс на обучение, сроковете за новоприетите в първи курс студенти са различни!

0 Read More
In
Posted

Какво обзавеждане има в стаите?

Независимо от блока, в стаите обзавеждането се свежда до следното: бюро и стол, за всеки живущ, легло за всеки живущ, гардероб (отделен или крило) за всеки живущ; в някои блокове има допълнителни [...]

0 Read More
page 1 of 3