В

Заповедите се подписват от член на Комисия по настаняване и подпечатват с червения печат на Комисията, Заповедта става валидна след получаване на подпис от Зам. директора на Поделение „СБО“ или Специалист „Социални-дейности“ на Поделение „СБО“, на Заповедта се поставя съответен на длъжностното лице син печат. При начало на настаняването, всички Заповеди на студентите са разпратени по блоковете, студентите нямат ангажимент по тяхното получаване, те Ви чакат в блоковете, където сте настанени. Управителите-домакини на блоковете нямат право да издават или коригират Заповеди.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt