In

Документите се подават посредством електронна система, влизането в нея се осъществява през сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“ или чрез настоящия сайт. За да подадете документи в електронната система са Ви необходими данните за достъп до Системата за управление на студентската информация (СУСИ), тези данни се получават от тук. Ако имате затруднения при подаването на заявление онлайн (пр. не можете да си подадете заявлението там), можете да подадете заявление на хартиен носител в офиса на Комисия по настаняване (вижте секция „контакти“ за местоположение). За Ваше и наше удобство, при проблем с подаването на заявлението Ви препоръчваме първо да се свържете с Комисия по настаняване (виж „контакти“), вероятно проблемът Ви може да бъде разрешен и по телефона.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt