In

Не се тревожете, помислили сме и за това. Имате възможност да ползвате т.н. отложено настаняване до два месеца след излизане на класацията. Право на отложено настаняване можете да получите при следните случай: отсъствие от страната по причини свързани с обучението Ви, продължително заболяване. Трябва да подадете заявление в свободен текст до Комисия по настаняване чрез имейл (виж „контакти“), към което да бъде приложен един от следните документи: договор за обучение; задгранична виза; заверен билет ако пребиваването е в страна от ЕС; епикриза; медицинско удостоверение.

Друг вариатн би могъл да бъде да ви настани ваш близък с нотариално заверено пълномощно.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt