In

Успехът ви е приемния бал от университета, тоест балът, с който сте приети в специалността, която ще изучавате, разделен на балообразуващите оценки. Този успех се вписва в заявленията по служебен ред, не го вписвате Вие.

Случай, в които студента се ползва с предимство за класирането (при тези случай студентът се настанява без да участва в класацията по успех, но подаването на електронното заявление е задължително):

  • студент от многодетно семейство (3 или повече редовно учащи деца с общо домакинство), предоставят се служебни бележки от съответните учебни заведения (детски градини/ясли, училища, университети);
  • студент отглеждан в дом за деца лишени от родителски грижи;
  • студент с един (или двама) починал или неизвестен родител, предоставя се смъртен акт;
  • разведени или овдувели студенти с дете, грижещи се сами за него до навършване на пълнолетието му, предоставят се документи (акт за раждане) на детето, съдебно решение при развод, акт за смърт и брачно свителество при овдувели студенти;
  • родител инвалид с 90% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;
  • студент инвалид, с 70% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение.
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt