In

При това положение, Вие вероятно сте подали заявление за летен престой и сте настанени до 10 септември. Трябва да подадете заявление-декларация за участие в класацията за общежития. Подавате заявлението си чрез профила си като бакалавър в СУСИ с данните си от бакалавърската степен, като отбелязвате, че сте магистър първи курс, съответно държавна поръчка или платено обучение (в зависимост от това в каква магистратура ще сте). В полето за успех, вписвате успехът си от четвърти курс, без да включвате при пресмятането оценките от държавните изпити/дипломна работа, без оценките от факултативни дисциплини, пресмята се само на база оценки от задължителни и задължително-избираеми дисциплини по учебен план.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt