In Избори за Студентски съвет, Новини

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Студентски съвет обявява пълни избори за попълване квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Общото събрание на Студентския съвет.

Кой има право да се кандидатира?

Всеки студент на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с действащи права и всеки зачислен докторант от всички факултети.

️ За да кандидатствате, трябва да представите следните документи:

1/Заявление-декларация за участие в изборите, попълнено и подписано собственоръчно;

2/ ЗА СТУДЕНТИ: уверение, заверено от отдел „Студенти”, че сте студент в редовна или задочна форма на обучение ИЛИ копие от студентска книжка – първа страница и страница със заверен зимен семестър на академичната 2023/2024 г., ИЛИ извлечение от профила в СУСИ, от което е виден статусът за академичната 2023/2024 година.

ЗА ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;

3/ Мотивационно писмо (което ще бъде публикувано на сайта на Студентски съвет);

4/ Снимка – паспортен формат (за публикуване на сайта на Студентски съвет);

5/Декларация за обработка на лични данни (собственоръчно подписана) – съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от ЦИК на Студентски съвет при СУ във връзка с изборите за академичната 2023/2024 г.

❗Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

Документи се подават онлайн, сканирани на адрес elections@students.uni-sofia.bg от 20.09.2023 г. до 07.10.2023 г. в 23:59 ч.

❗Всеки участник в изборите следва да се запознае подробно с Правилата за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за висшето образование в България.

❗Кога ще се проведат изборите?

Изборите ще се проведат от 9:00 ч. на 11.10.2023 г. до 18:00 ч. на 13.10.2023 г. на адрес survey.uni-sofia.bg

❗Кой може да гласува?

Право на глас има всеки студент или докторант, с активни права и СУСИ профил, като гласа си може да упражни само веднъж и то за квотата, от която е.

❗Кога ще се разберат резултатите?

Резултатите ще се обявят най-късно до 23:59 ч. на 13.10.2023 г. на интернет платформите на Студентски съвет.

При проблеми и въпроси можете да пишете на адрес elections@students.uni-sofia.bg , на страниците ни във Facebook  и Instagram

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt