In Избори за Студентски съвет, Конкурси, Новини, Образование, Събития

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Студентски съвет обявява избори за попълване на свободните квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Общото събрание на Студентски съвет.

 

📌Кой има право да се кандидатира?

Всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с действащи права от следните факултети: Биологически факултет, Геолого-географски факултет, Исторически факултет, Стопански факултет, Факултет по класически и нови филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет по науки за образованията и изкуствата, Факултет по педагогика, Факултет по славянски филологии, Факултет по химия и фармация, Физически факултет и Философски факултет. 

Всеки зачислен докторант.

Избори няма да се провеждат в следните факултети поради липса на свободни места: Богословски факултет, Медицински факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация и Юридически факултет.

 

Конкретните бройки на свободните квоти ще се публикуват до 17.10.2022 г. 

 

🗳️За да кандидатствате, трябва да представите следните документи:

1/Заявление-декларация за участие в изборите;

2/ Уверение, заверено от отдел „Студенти”, че сте СТУДЕНТ в редовна или задочна форма на обучение ИЛИ копие от студентска книжка – първа страница и страница със заверен зимен семестър на академичната 2022/2023 г., ИЛИ извлечение от профила в СУСИ, от което е виден статусът.

ЗА ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;

3/ Мотивационно писмо (което ще бъде публикувано на сайта на СС);

4/ Снимка – паспортен формат (за публикуване на сайта на СС);

5/Декларация – съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от ЦИК на Студентски съвет при СУ във връзка с изборите за академичната 2022/2023 г.

 

❗Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

Документи се подават онлайн на адрес elections@students.uni-sofia.bg от 10.10.2022 г. до 20.10.2021 г. в 23:59 ч.

 

Всеки участник в изборите следва да се запознае подробно с Правилата за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет и Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

 

❗Кога ще се проведат изборите? 

Изборите ще се проведат от 10:00 ч. на 24.10.2022 г. до 20:00 ч. на 25.10.2022 г. на адрес survey.uni-sofia.bg 

 

❗Кой може да гласува? 

Право на глас има всеки студент или докторант, с активни права и  СУСИ профил, като гласът си може да упражни само веднъж и то за квотата, от която е.

 

❗Кога ще се разберат резултатите? 

Резултатите ще се обявят най-късно до 16:30 ч. на 26.10.2021 г. с приложено извлечение от системата Survey.

 

При проблеми и въпроси можете да пишете на адрес elections@students.uni-sofia.bg, на страницата ни във Facebook или в Instagram.

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt