In Новини, Факултетни студентски съвети

УВАЖАЕМИ, КОЛЕГИ,

ОБЯВЯВАТ СЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ.

Ако имате желанието да разберете как функционира факултетът ви, как се вземат решенията, как се управлява подобна структура, както и да сте активна част от процесите в нея, можете да се кандидатирате за представител на студентите или докторантите.

Право да се кандидатират имат всички студенти и докторанти от Медицински факултет.

Какво ви е нужно, за да се кандидатирате, можете да разберете тук:

За да участват в изборите, кандидатите трябва да се регистрират чрез попълване на документи по образец, утвърдени от Целогодишната изборна комисия (ЦИК):
1. Декларация за допускане/участие в изборите;
2.1 за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права или копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статуса на кандидата;
2.2. за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;
3. кратко мотивационно писмо;
4. портретна снимка.
5. декларация-съгласие за набиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, попълнена и подписана собственоръчно, само и единствено във връзка с провеждането на изборите през май-юни 2023 г.

Документите се подават лично от 19 до 26 май (с изключение на 24 май) от 11 до 13 часа в библиотеката на Медицински факултет.

Изборите ще се проведат на урна с хартиени бюлетини на 02.06.2023 г. на място в Медицински факултет.

Всеки студент или докторант има право да подкрепи своите фаворити.

С пълните правила за провеждането на изборите можете да се запознаете тук:

При въпроси можете да се обърнете към Изборната комисия на email адрес: electionsmf@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt