In Новини, Факултетни студентски съвети

УВАЖАЕМИ, КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТA ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ИЗБОРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КВОТАТА НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ В СЪБРАНИЕТО.

В Общото събрание на факултета задължително присъстват студенти и докторанти, там те представляват правата и интересите на колегите си, като вземат пряко участие в най-висшия орган за управление във Факултета.

Ако имате желанието да разберете как функционира факултетът ви, как се вземат решенията, как се управлява подобна структура, както и да сте активна част от процесите в нея, можете да се кандидатирате за представител на студентите или докторантите.

Право да се кандидатират за квотата на студентите и докторантите имат всички студенти и докторанти от Факултета по химия и фармация.

 

Какво ви е нужно, за да се кандидатирате, можете да разберете тук:

За да участва в изборите, кандидатите трябва да се регистрират чрез попълване на предварително подготвен формуляр и прикачване на документи по образец, утвърдени от Избирателната комисия (ИК):
1.1. за студенти – уверение за доказване на студентски права или копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
1.2. за докторанти– копие от заповед за зачисляване;
2. мотивационно писмо;
3. портретна снимка – паспортен формат;
4. декларация-съгласие за набиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, попълнена и подписана собственоръчно, само и единствено във връзка с провеждането на изборите през месец октомври 2022 г.

Документите се подават чрез попълване на предварително създаден формуляр на адрес: https://forms.gle/1XZYY86qp8Kdr3KX7 в срок от 00:01 часа на 27.03.2023 г. до 23:59 часа на 02.04.2023 г.

 

 

Изборите ще се проведат електронно на 11.04.2023 г. чрез платформата на Софийския университет Survey на адрес: https://survey.uni-sofia.bg/, до която студентите и докторантите ще имат достъп посредством потребителското си име и парола от системата СУСИ.

Всеки студент или докторант има право на един глас.

С пълните правила за провеждането на изборите можете да се запознаете тук:

 

При въпроси можете да се обърнете към Изборната комисия на email адрес: electionsfhf@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt