Студент на годината

Конкурсът „Студент на годината“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ традиционно се организира от Студентския съвет при Софийския университет под патронажа на Ректора на Университета, за да отбележи и отпразнува забележителните постижения на нашите колеги – студенти и докторанти.

Ако сте студент или докторант, редовно или задочно обучение, в най-старото висше училище, участвате в различни извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси и конференции, то можете да кандидатствате за приза „Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 2024 г.“!

Наградите се присъждат в категории, съобразени с професионалните направления, в които се обучават кандидатите, с цел да се даде еднаква възможност на всички участници. Предвиждат се категории за високи спортни успехи, постижения в областта на изкуствата, както и за доброволческа дейност – категории, които са важна част от живота на студентите в Софийския университет.

Церемонията „Студент на годината“ през месец май е празник за академичната общност, на който се вдъхновяваме от възможностите за развитие, които Софийският университет предоставя на своите студенти и докторанти, и отпразнува покорените от тях върхове в различните аспекти на научния и обществения живот!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt