In Образование

Уважаеми колеги,

Представяме Ви възможности за обучение в бакалавърски курсове в партньорските университети на Софийски университет по проекта Transform4Europe.

Университетската мрежа Transform4Europe има за цел да обучи ново поколение млади европейци, които ще работят заедно в различни дисциплини и ще придобият цифрови, междукултурни и предприемачески умения. Това обучение ви дава възможност активно да формирате необходимите процеси на трансформация в Европа.

Алиансът Transform4Europe ви дава възможност да включите в обучението си кратка програма – бакалавърски модули с европейска насоченост, които водят до сертификат с до 24 ECTS.

Програмата “Transform4Europe Bachelor Track” се състои от основни общи модули по темите „Предприемачество на знанието“, „Езици и междукултурни компетентност“ и „Европейска история, политика, култура, право, икономика“, както и от избираеми модули, основани на предизвикателства, които обхващат трите целеви за Алианса области – цифровизация, екология и устойчивост, както и социална промяна и приобщаване. Всеки студент, независимо от основната си специалност, има възможност да избере един от трите избираеми модулa, основани на предизвикателства.

Как функционира:

Избирате модул според нуждите и интересите си измежду 3 допълнителни модула, базирани на следните предизвикателства:

 1. Цифрова трансформация и интелигентни региони;
 2. Екологична трансформация и устойчивост;
 3. Обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване,

В рамките на тези области предлагаме следните три основни модулни курсове:

 • Предприемачество на знанието
 • Езикови и междукултурни компетентности
 • Европейска история, политика, култура, право и икономика

Университетите в Алианса предлагат основни и базирани на предизвикателства модули всеки семестър. От предложената селекция Вие „сглобявате“ своя собствен бакалавърски модул Transform4Europe съобразно собствените си интереси.

Всички избрани курсове се признават във Вашия университет като част от основната Ви специалност или заедно с нея като допълнителни избираеми курсове.

При дипломиране получавате сертификат, удостоверяващ завършването на бакалавърски курс на Transform4Europe под базираното на предизвикателството заглавие на курса или клъстера.

Какви са ползите за вас?

 • Обмен на идеи със студенти от другите университети на алианса;
 • Придобиване и развиване на европейски компетентности в по-тясна релевантна подобласт;
 • Увеличаване на възможностите ви за кариера чрез уникално развитие на профила;
 • Увеличаване на бъдещите възможности за научни изследвания и кариера в интердисциплинарни области;
 • Възможности за работа в мрежа със студенти от други европейски университети
 • Субсидирана международна мобилност.

През следващия (летен) семестър на учебната 2023 г. в рамките на алианса Transfrom4Europe програмата Bachelor Tracks ще се проведе за трети пореден път.

Имате възможност да сте сред студентите, избрани да участват в третата фаза на бакалавърските модули на Transform4Europe и да станете част от семейството на Алианса.

Оферта за обучение:

Прегледайте списъка с трите тематични области тук: Course Offer at Bachelor Level – Transform4Europe

Важна информация: обхватът на предложенията за курсове ще бъде разширяван текущо. Последвайте страницата на проекта във Facebook, за да сте сигурни, че няма да изпуснете важна информация за новодобавените предмети.

НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023 г.

Последвайте линка с публикуваните на страницата на алианса курсове  и продължете според указанията за всеки един от партньорските университети: Course Offer at Bachelor Level – Transform4Europe

Линк за регистрацияhttps://docs.google.com/forms/d/1yOANrufb25-FqupT1Wr580YTD99u5C_F_DrCpMeFoN4/edit?ts=63cd2c38

Какво представлява програмата?

Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва), които обединяват усилия за създаване на устойчив модел на Европейски университет със съвместно ръководство и структури на обслужване.

Научи повече за Алианса тук:
www.transform4europe.eu

https://www.facebook.com/Transform4Europe/

Transform4Europe (@transform4europe) • Instagram photos and videos
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf

При въпроси, моля, свържете се с Гергана Илчева: gergana.ilcheva@t4e.team

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt