In Новини, Събития

Уважаеми колеги,
През 2017 година за първи път по случай Международния ден на театъра – 27 март, Театър-лаборатория @лма @лтер по проект към „Програмата за студентски иновации“, превръща „24 ЧАСОВИЯ НОН-СТОП ТЕАТРАЛЕН МАРАТОН“ в „24 ЧАСОВ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“. По традиция, участие ще вземат внимателно подбрани ентусиасти, но този път това ще бъдат 10 актьора, 30 незрящи и 30 зрящи студенти.
Поради спецификата на събитието „24 ЧАСОВИЯ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ще бъде предшестван от период на опознаване между различните групи участници (т.нар. „Фокус групи“) и психо-физически тренинг, които ще започнат в края на месец октомври. По време на които ще бъдат подготвени представленията, които ще бъдат изиграни по време на Експеримента, ще се проведат множество интеракции, уъркшоп сесии и случвания с участниците чрез изразните средства на различни изкуства (театър, музика, танц).
Най-голямото предизвикателство ще бъде създаването на изцяло ново представление (текст, драматургия, хореография, изпълнение) по пиесата „Слепците“ на Метерлинг, започвайки от нулата, в което ще се включат всички участници. Участниците няма да могат да напускат пространството по време на събитието. Ще бъдат осигурени храна, напитки и медицинско лице.
Всички, които искат да участват в „24 ЧАСОВ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ могат да се обадят на: координатор за зрящи студенти – Валерия Димитрова – 0896 808 944 и координатори за незрящи студенти Виктор Асенов- 0879 113 668 и Калина Бонева – 0895 645 084.
Краен срок за записване: 10 октомври
ВРАТИТЕ СЕ ОТВАРЯТ НАВЪТРЕ!!!
Този текст е създаден по проект „24 ЧАСОВ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София. Съдържанието му е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество – София и на Фондация Микрофонд – София.“
Повече информация за проекта:
Достъпната среда, социалната интеграция и трудовата реализация са основните проблеми на незрящите. В СУ проблема с достъпната среда във физически план в голяма степен е решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават равни възможности на хората с увреждания за достъп до информационна среда. Нашият проект решава проблема с интеграцията, който стои с особена важност. Решаването му поставя необходимостта от познаването му. Пренебрегването на въпроса или лекомисленото му отминаване създава условия за алиенация между двете целеви групи на проекта. Алиенацията е една от най-страшните болести на съвремието, а алиенацията между хората в неравностойно положение и другите стои в още по ярки краски. В Софийски Университет следват над 30 незрящи студенти, тяхното присъствие остава незабележимо, настоящият проект си поставя за цел изграждането, оформяне и отстояване на ангажирана студентска позиция за разбирането и проникването в проблемите на другите. Настоящия проект създава мост между двете целеви групи, който ще спомогне за установяване на една хомогенна социална среда. Известно е, че незрящите имат способности подобни на зрящите, като това да определят размерите на тялото на човек, неговата възраст и емоционалност, често тези способности биват подценявани. Този проект ще събере и разпространи информация за социалните дефицити на съвременното живеене, това е основна и необходима предпоставка за подобряването на качеството на живот.
Проектът е концепиран, организиран и реализиран главно от студенти на Софийски Университет, изучаващи различни специалности. Преки участници в експеримента ще бъдат 30 незрящи студенти, 30 зрящи, 10 актьора от Университетски театър Алма Алтер, 1 незрящ координатор от СС и 3 преподаватели и консултанти по различни направления на проекта. Непряко засегнати от проекта са 25 000 студента на СУ и широката общественост, до които информацията за проекта ще достигне през необходимите медийни канали.
„24 часовият социален експеримент без граници“ се опира на опита на театър-лаборатория „Алма Алтер“ с „24 часовия нон-стоп театрален маратон“, но поради спецификата на фокус-групите и работата с незрящи студенти, процесът на изготвяне на програмата е от изключително значение за адекватното протичане на експеримента, за постигането на максимално ниво на емпатия, за премахване на границите, които двете фокус групи си поставят в общуването една с друга и постигане на пълна интеграция. Изготвянето на програмата ще се случи в работни срещи между режисьора, хореографа, координатора и андрагога на проекта, като основен инструмент за това ще бъде вече изготвеният анализ, както и наблюденията на андрагога по време на подготвителния период. Програмата ще съдържа 7 представления, 4 тийм-билдинг акции и едно общо представление, което обособилите се по време на фокус групите и подготвителния период – малки групи, ще подготвят самостоятелно в рамките на тези 24 -часа по пиесата на М. Метерлинг – „Слепците“.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt