От МОМН удължават срока за изплащане наградите по проект „Студентски стипендии и награди” с два месеца

От Министерството на образованието, младежта и науката удължават срока за изпълнение на проект „Студентски стипендии и награди” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с два месеца! [...]

0 Read More