In Новини

Уважаеми колеги,

след изтичане на срока за възражения ЦИК оповестява последните резултати от изборите за попълване на квотите в СС.
Срокът за жалби срещу решенията на ЦИК изтича в края на понеделник (22.12), а самите жалби се приемат по установения в Правилата ред, който можете да намерите тук – http://students.uni-sofia.bg/?p=6190

Изключително много искаме да благодарим на нашите приятели от факултетните студентски съвети и на всички останали студенти, които се включиха като доброволци в провеждането на изборите, като намериха как да отделят от своето време, за да бъдат на урните заедно с нас! Благодарение на тях успяхме да проведем изборите за представители в СС, а освен това бяха спестени и приблизително 2000 лв., които ще можем да инвестираме в други ползотворни инициативи.

По-долу можете да намерите имената на кандидатите по факултети и събраните от тях гласове.

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ (1 квота):
 • Алекс Георгиева Чобанова – I курс, Политология – 22 ГЛАСА
 • Атанас Цветанов Александров – II курс, Социология – 9 ГЛАСА
 • Виктор Сърку – II курс, Политология – ––––
 • Димитър Павлов Ганчев – II курс, Публична администрация – 13 ГЛАСА
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (1 квота):
 • Георги Стоянов Стоев – II курс, Право – ––––
 • Симеон Николаев Хинков – IV курс, Право – 28 ГЛАСА
 • Стела Йовкова Стоева – II курс, Право – 27 ГЛАСА
 • Стоян Димитров Стоянов – III курс, Международни отношения – 21 ГЛАСА
 • Теодора Борисова Шалварджиева – II курс, Международни отношения – 8 ГЛАСА
 • Тодор Светозаров Джонев – I курс, Право – 25 ГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (3 квоти):
 • Тошко Тошков Тодоров – III курс, Математика и информатика – 5 ГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (2 квоти):
 • Мариета Иванова Иванова – I курс, МСПД – 20 ГЛАСА
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (2 квоти):
 • Ива Иванова Янева – I курс, ККДСП – 11 ГЛАСА
 • Калин Красимиров Каменов – III курс, История (снимка)2 ГЛАСА
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (1 квота):
 • Димитър Хиномиров Манев – II курс, Молекулярна биология – 6 ГЛАСА
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ (2 квоти)::
 • Богомил Росенов Георгиев – II курс, География (снимка)26 ГЛАСА
 • Ралица Бисерова Горидкова – II курс, География (снимка) – 7 ГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА (1 квота):
 • Калоян Маринов Трулев – IV курс, Социални дейности (снимка)12 ГЛАСА
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (1 квота):
 • Стефан Дечев Стефанов – I курс, ККТФ – 13 ГЛАСА
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ (1 квота):
 • Ангел Андонов Карадаков – III курс, Теология (Богословие) – 6 ГЛАСА
 • Теодор Асенов Аврамов – II курс, Теология (Богословие) – 21 ГЛАСА

Пожелаваме успех и активност на избраните и не по-малко от същото за другите кандидати!

NB! – Напомняме, че изборните резултати могат да бъдат обжалвани според описаните в Правилата за провеждане на изборите срокове и ред.

П.П. Уведомяваме ви, че мотивационните писма на кандидатите вече са премахнати от предходната статия по съображения, свързани с конфиденциалността на личната информация.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt