In Новини

Уважаеми колеги,

Студентски съвет обявява избори за попълване квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Организацията защитава студентските интереси, концентрира се върху разрешаването на съществуващи или впоследствие възникнали проблеми, грижи се за подобряване на условията и средата, в които учим, живеем и се развиваме като студенти на СУ.

Членовете на СС активно участват в органите за управление в Университета. Повече за самата дейност можете да откриете в сайта.

Кой има право да се кандидатира?
Всеки студент в редовна форма на обучение в СУ и всеки докторант. 

За да кандидатствате, трябва да представите следните ДОКУМЕНТИ:

⇒ Заявление-декларация
⇒ Уверение за записан зимен семестър на 2014/2015 или студентска книжка, заверена за зимен семестър на 2014/2015 (за студентите) или копие от заповед за зачисление (за докторантите)
⇒ Мотивационно писмо (Забележка! Мотивациите Ви ще бъдат публикувани на сайта на СС)
⇒ По желание може да прикрепите към документите си и снимка в паспортен формат

Как, къде и кога можете да кандидатствате?
По два начина:

⇒ електронно (като попълните, подпишете и сканирате всички необходими документи) през пощата elections@students.uni-sofia.bg  от 24.11 до 05.12.2014 г.  (до 22:00).
⇒ на място в офиса на СС (кабинет 24А в Южното крило на Ректората) от 01.12 до 05.12.2014 г.  Изборната комисия ще приема документи на място в офиса всеки ден от понеделник до петък от 10:00 до 16:00.
⇒ в кампус Лозенец  –  сградата на ФМИ, зала 100 (ФСС  на ФМИ) всеки ден от 01.12 до 05.12.2014 г.  в периода между 12:00 и 13:30.

На частичните избори на 11.12.2014г. ще се попълват свободните квоти за:
ФФ, ЮФ, ФМИ, ФКНФ, ФНПП, ИФ, СтФ, БФ, ФП, БогФ, ФзФ, ГГФ, МФ и за докторанти

При желание от страна на кандидата или на голям брой студенти от съответния факултет, от който се кaндиaтирa той, СС ще съдейства за осъществяването нa дебaти между кaндидaтите.
Запознайте се с Правилата за изборите; правилника на Студентски съвет; правилника на Университета и Закона за висшето образование! Тази информация ще е полезна за вас и бъдещата ни съвместна работа.
*мандатът на членовете на Студентски съвет е две години, като всеки студент/докторант има право на два мандата по времето на своето обучение. Мандатът на новите членове, присъединили се към СС на частични избори, изтича с общия мандат – началото на 2015/2016 учебна година

Кой има право да гласува?
Всеки студент (бакалавар или магистър) редовно обучение има право да гласува срещу лична карта или (валидна) студентска книжка.

Как?
Необходимо е да се легитимирате чрез лична си карта или студентска книжка със заверен семестър за 2014/2015 г.

Кога?
11.12. 2014 г.  от 10:00 до 16:30

Къде?
В посочените факултети, в които има свободна квота.
Забранява се агитацията по време на изборния ден!
При въпроси и/или проблеми, пишете ни на elections@students.uni-sofia.bg или на Fb страницата ни.
Успех!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt